Có 1 kết quả:

yíng yè shuì ㄧㄥˊ ㄜˋ ㄕㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) tax on turnover
(2) sales tax