Có 1 kết quả:

yíng zhàng

1/1

yíng zhàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tent
(2) camp