Có 1 kết quả:

yíng jiù

1/1

yíng jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to rescue