Có 1 kết quả:

yíng qiú ㄧㄥˊ ㄑㄧㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to seek
(2) to strive for