Có 1 kết quả:

yíng yùn zī jīn ㄧㄥˊ ㄩㄣˋ ㄗ ㄐㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

working capital