Có 1 kết quả:

Xiāo Yī shān

1/1

Xiāo Yī shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xiao Yishan (1902-1978), Modern historian of the Qing dynasty