Có 1 kết quả:

sà kè

1/1

sà kè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sax
(2) saxophone
(3) (used as phonetic for za-ke or sack, e.g. in Saxon, Isaac)