Có 1 kết quả:

sà kè sī

1/1

sà kè sī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sax
(2) saxophone