Có 1 kết quả:

sà kè sī guǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sax
(2) saxophone