Có 1 kết quả:

sà kè sī fēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

saxophone (loanword)