Có 1 kết quả:

Sà lán sī kè ㄙㄚˋ ㄌㄢˊ ㄙ ㄎㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Saransk, capital of the Republic of Mordovia, Russia