Có 1 kết quả:

sà qí mǎ

1/1

sà qí mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 沙琪瑪|沙琪玛[sha1 qi2 ma3]