Có 1 kết quả:

Sà kǎ shí wéi lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mikheil Saakashvili (1967-), Georgian politician, president of Georgia since 2004