Có 1 kết quả:

Sà hā luò fū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sakharov (Russian name)