Có 1 kết quả:

Sà hǎ luó fū jiǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sakharov Prize for Freedom of Thought (awarded by EU since 1988)