Có 1 kết quả:

Sà gā xiàn

1/1

Sà gā xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Saga county, Tibetan: Sa dga' rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet