Có 1 kết quả:

Sà ěr tú

1/1

Sà ěr tú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sa'ertu district of Daqing city 大慶|大庆[Da4 qing4], Heilongjiang