Có 1 kết quả:

Sà ěr wēn jiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Salween river, flowing from Tibet into Myanmar