Có 1 kết quả:

Sà ěr wēn jiāng ㄙㄚˋ ㄦˇ ㄨㄣ ㄐㄧㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Salween river, flowing from Tibet into Myanmar