Có 1 kết quả:

Sà lā rè wō

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sarajevo, capital of Bosnia and Herzegovina