Có 1 kết quả:

Sà mó

1/1

Sà mó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Satsuma, the name of a former feudal domain in Japan, and of a former province, a battleship, a district, a peninsula etc