Có 1 kết quả:

sà sī bìng

1/1

sà sī bìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)