Có 1 kết quả:

Sà gé lè bù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zagreb, capital of Croatia 克羅地亞|克罗地亚[Ke4 luo2 di4 ya4]