Có 1 kết quả:

Sà tè

1/1

Sà tè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jean-Paul Sartre (1905-1980), French existential philosopher and novelist