Có 1 kết quả:

Sà wǎ Hé

1/1

Sà wǎ Hé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sava River, flowing through Southeast Europe