Có 1 kết quả:

Sà kē qí

1/1

Sà kē qí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Nicolas Sarkozy (1955-), French UMP politician, President 2007-2012