Có 1 kết quả:

Sà mǐ rén

1/1

Sà mǐ rén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Sami people, indigenous people in northern Scandinavia