Có 1 kết quả:

Sà fēi

1/1

Sà fēi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Safi (Moroccan city on the Atlantic coast)