Có 2 kết quả:

Sà dìsà dì

1/2

Sà dì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sati (Hindu goddess)

sà dì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sati (illegal Hindu practice)