Có 1 kết quả:

Sà dá mǔ

1/1

Sà dá mǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Saddam