Có 1 kết quả:

Sà jiā

1/1

Sà jiā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Sa'gya town and county, Tibetan: Sa skya, in Shigatse prefecture, central Tibet
(2) saga (i.e. heroic tale)