Có 1 kết quả:

Sà jiā xiàn

1/1

Sà jiā xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sa'gya county, Tibetan: Sa skya rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet