Có 1 kết quả:

Sà dí kè

1/1

Sà dí kè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sadiq or Sadik (name)