Có 1 kết quả:

Sà mǎ lán qí ㄙㄚˋ ㄇㄚˇ ㄌㄢˊ ㄑㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Juan Antonio Samaranch (1920-), Spanish Olympic official, President of International Olympic Committee 1980-2001