Có 1 kết quả:

wàn rén zhī dí

1/1

Từ điển Trung-Anh

a match for ten thousand enemies