Có 1 kết quả:

wàn rén dí

1/1

wàn rén dí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a match for ten thousand enemies

Một số bài thơ có sử dụng