Có 1 kết quả:

wàn nián qīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Nippon lily (Rohdea japonica)