Có 1 kết quả:

wàn niàn jù huī ㄨㄢˋ ㄋㄧㄢˋ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟ

1/1

Từ điển Trung-Anh

every hope turns to dust (idiom); completely disheartened