Có 1 kết quả:

Luò jī Shān

1/1

Luò jī Shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Rocky Mountains in West US and Canada