Có 1 kết quả:

luò tāng jī

1/1

luò tāng jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a person who looks drenched and bedraggled
(2) like a drowned rat
(3) deep distress