Có 1 kết quả:

luò bǐ

1/1

luò bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to put pen to paper
(2) pen mark