Có 1 kết quả:

luò xuǎn

1/1

luò xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fail to be chosen (or elected)
(2) to lose an election