Có 1 kết quả:

Luò mǎ zhōu

1/1

Luò mǎ zhōu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lok Ma Chau (place in Hong Kong)