Có 1 kết quả:

Yè kǎ jié lín nà

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Yekaterina or Ekaterina (name)
(2) Catherine the Great or Catherine the Second (1684-1727), Empress of Russia