Có 1 kết quả:

Yè lǐ wēn ㄜˋ ㄌㄧˇ ㄨㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yerevan, capital of Armenia (Tw)