Có 1 kết quả:

Yè mén ㄜˋ ㄇㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yemen (Tw)