Có 1 kết quả:

pú táo xiōng yā ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄒㄩㄥ ㄧㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) American wigeon (Anas americana)