Có 1 kết quả:

Dǒng Jiàn huá

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tung Chee-hwa (1937-), Hong Kong entrepreneur and politician, chief executive 1997-2005