Có 1 kết quả:

hú lú sī

1/1

hú lú sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hulusi (a kind of free reed wind instrument)
(2) cucurbit flute