Có 1 kết quả:

cōng tóu ㄘㄨㄥ ㄊㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) onion
(2) Western round onion