Có 1 kết quả:

cōng tóu

1/1

cōng tóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) onion
(2) Western round onion