Có 1 kết quả:

cōng lóng

1/1

cōng lóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

verdant and lush